Uit een onderzoek dat is gehouden onder jong belijdende leden blijkt dat zo'n 35% van de jongeren dagelijks persoonlijk de Bijbel leest. Nog eens 1/3 van de jongeren doet dat soms, en een zelfde groep geeft aan zelden of nooit een Bijbel te lezen. Reden voor ons om dit als gemeente eens voor het voetlicht te brengen! Waarom zou jij je Bijbel lezen? Wat betekent het dat de Bijbel Gods Woord is? Hoe merk je dat de Heere ook vandaag ook nog door Zijn Woord spreekt? En hoe pak je dat nu aan nadat je catechisaties achter je hebt gelaten en je nu een belijdend lid bent? Val jij ook in een soort 'gat' waarbij je het gevoel hebt dat je de catechese eigenlijk ook best wel mist?
Bijbellezen of Bijbelstudie doen?
Onze gemeente biedt jou de mogelijkheid om ondersteuning te vinden na het gedaan hebben van belijdenis. In ons programma hebben jong belijdende leden een prominente plaats. Wanneer en hoe lezen we de Bijbel? Welke moeilijkheden ervaren ze? In een open gesprek wordt eerlijk doorgepraat en worden er tips gegeven voor Bijbelstudiemethoden en manieren om met elkaar Bijbel te lezen. We bekijken en bespreken actuele onderwerpen. De bijbelstudiekring komt op iedere eerste zondag van de maand bij elkaar van 19.45 - 22.00 uur bij een van de deelnemers thuis.
Voel je vrij om eens een avond te bezoeken! Opgave voor deze Bijbelstudiekring kan gedaan worden bij Fam. M. Fokkema, ook dit mag via de email


Bijbelstudiekring
Christelijke Gereformeerde Kerk
'ELIM'            
Siegerswoude-De Wilp
Copyright 2012 by "CGK Siegerswoude-de Wilp  • FAH - Website Designer  •   All Rights reserved   • Cookiebeleid

Mobiele App voor Android en iOS is nu beschikbaar. Luister uw kerkdienst live en later via uw mobiele telefoon of tablet. Uiterst eenvoudig in gebruik. De App is geschikt voor Android toestellen met Android 4.1 of hoger en iPhone's en iPad's met iOS 6 of hoger.


- Regelmatig wordt de
   activiteiten agenda
   geupgraded!


      - Iedere Zondag zijn er twee
        kerkdiensten
       -morgendienst: 9.30 uur
       -middagdienst: 14.30 uur

         Meer weten over onze
         diensten lees verder
...


     -Op deze site kun je de
      diensten live maar ook van
      de afgelopen weken
(TERUG)
      luisteren
Diensten beluisteren