Catechisaties
De geloofsopvoeding van de kinderen is allereerst een taak van de ouders. Bij de Doop beloven we als ouders om onze kinderen te onderwijzen in de leer van de kerk. De catechisaties zijn bedoeld als aanvulling en ondersteuning van wat thuis gebeurt. Een goed samenspel tussen ouders en kerkenraad/predikant is dan ook van groot belang. Daartoe wordt er minimaal een keer per jaar een avond georganiseerd over een onderwerp dat met geloofsopvoeding heeft te maken.

De kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool krijgen op de zondagsschool een vorm van catechisatie. Daarbij worden de hoofdlijnen van het Oude en Nieuwe Testament besproken.
De gewone catechisaties beginnen vanaf klas 1 van de middelbare school. Het catechisatieseizoen begint met de jeugdzondag in september en loopt tot aan Pasen. De belijdeniscatechisatie kan langer doorgaan.

De catechisaties worden gehouden op dinsdagavond op de volgende tijden:
19.00 - 20.00 uur: groep 1 (12 - 15 jaar)
20.00 - 21.00 uur: groep 2 ( 16 jaar en ouder)

De tijd en plaats voor de belijdeniscatechisatie wordt in overleg met de catechisanten vastgesteld.

Naast de catechisatie zijn er diverse andere mogelijkheden van informatie over het christelijke geloof. Meer informatie kunt u altijd krijgen bij de kerkenraad.
Christelijke Gereformeerde Kerk
'ELIM'            
Siegerswoude-De Wilp
Copyright 2012 by "CGK Siegerswoude-de Wilp  • FAH - Website Designer  •   All Rights reserved   • Cookiebeleid

Mobiele App voor Android en iOS is nu beschikbaar. Luister uw kerkdienst live en later via uw mobiele telefoon of tablet. Uiterst eenvoudig in gebruik. De App is geschikt voor Android toestellen met Android 4.1 of hoger en iPhone's en iPad's met iOS 6 of hoger.


- Regelmatig wordt de
   activiteiten agenda
   geupgraded!


      - Iedere Zondag zijn er twee
        kerkdiensten
       -morgendienst: 9.30 uur
       -middagdienst: 14.30 uur

         Meer weten over onze
         diensten lees verder
...


     -Op deze site kun je de
      diensten live maar ook van
      de afgelopen weken
(TERUG)
      luisteren
Diensten beluisteren