Christelijke Gereformeerde Kerk
'ELIM'            
Siegerswoude-De Wilp
Copyright © 2012 by "CGK Siegerswoude-de Wilp  • FAH - Website Designer  •   All Rights reserved   • Cookiebeleid

Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI -Algemeen Nut Beogende Instellingen-regeling van toepassing.
In dat kader is vorig jaar door de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen.
Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsvervanden en kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking komen voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, alsmede aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.
In concreto betekent dit dat alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties zoals diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenoootschap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groepsbeschikking vallen.

Voor meer informatie over de ANBI-regeling of andere financiële zaken, kunt u ook contact opnemen met deputaten financiële zaken.

*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader
*) Dit document is opgeslagen als pdf bestand.
Kunt u het niet lezen? Donwload dan de gratis Adobe Reader
Mobiele App voor Android en iOS is nu beschikbaar. Luister uw kerkdienst live en later via uw mobiele telefoon of tablet. Uiterst eenvoudig in gebruik. De App is geschikt voor Android toestellen met Android 4.1 of hoger en iPhone's en iPad's met iOS 6 of hoger.


- Regelmatig wordt de
   activiteiten agenda
   geupgraded!


      - Iedere Zondag zijn er twee
        kerkdiensten
       -morgendienst: 9.30 uur
       -middagdienst: 14.30 uur

         Meer weten over onze
         diensten lees verder
...


     -Op deze site kun je de
      diensten live maar ook van
      de afgelopen weken
(TERUG)
      luisteren
Diensten beluisteren