Diensten

 

Diensten

 

 

 

Diensten

 

Wij willen ons leven richten op God en Jezus, onder de bezielende leiding van de Heilige Geest.

Elke zondag komen Wij als gemeente bij elkaar. Om samen God te aanbidden en te lofprijzen. Gods woord te horen en elkaar te ontmoeten. Zondags houden wij twee diensten.

's ochtends begint de dienst om 9.30 uur en 's middags om 14.30 uur. Soms kan er een wijziging zijn in de tijd van een middagdienst deze zal 's ochtends afgelezen worden via de ere dienst. of klik - HIER - om via de website de recente tijden van de erediensten te bekijken.

Hoe ziet een dienst eruit?

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten door het kostersechtpaar.

Als u vragen hebt kunt u bij hen terecht.

Mocht u geen Bijbel bij u hebben dan verstrekt de koster deze u graag.

De samenkomsten duren ongeveer anderhalfuur. We beginnen met samenzang en gebed.

Daarna volgt de overdenking uit de Bijbel om te bemoedigen en te vormen en te troosten. Tijdens en na de overdenking zingen we Psalmen met elkaar. We danken God en brengen onze gebeden bij Hem. Tenslotte krijgen wij Gods zegen mee. Er kan worden nagepraat over de dienst waardoor we elkaar beter leren kennen.

Psalmen, Gezangen en Liederen...

Binnen de Christelijke Gereformeerde kerk in Siegerswoude- De Wilp zingen we Psalmen en Gezangen en bij bijzondere gelegenheden af en toe liederen. De zang wordt begeleid met orgel.

Kerkorde

 

De Kerkorde van de Christelijke gereformeerde kerken in Nederland

 

 

In de gemeente van Christus behoort alles in goede orde te gebeuren.

Daarvoor is nodig een regeling met betrekking tot; 

 

  •            Ambten
  •            Kerkelijke vergaderingen
  •            Het opzicht over de leer en de eredienst
  •            De Tucht

      Wilt u meer weten over de Kerkorde van de Christelijke gereformeerde kerken in

      Nederland? klik dan - hier