Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.
Liturgie CGK Siegerswoude-De Wilp

Zondag 28 februari 2021

9.30 uur

 

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Votum en groet

Zingen: Psalm 25:2

Wetlezing

Zingen: Psalm 145:6

Gebed

Schriftlezing: Psalm 22:1-12

Zingen (+ collecte): Psalm 22:1

Preek – Thema: Is Gods soms doof?

1. Davids gevoel: alleen gelaten door God

2. Davids geloof: God is heilig

3. Davids gebed: God hoort hem wel

Zingen: Psalm 42:5

Dankgebed

Slotzang: Psalm 68:10

Zegen

 

Middagdienst:

14.30 uur

 

Binnenkomst kerkenraad

Mededelingen

Votum en groet

Zingen: Psalm 116:1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 143:10

Gebed

Schriftlezing: Lucas 9:51-56

Zingen: Psalm 146:4

Preek – Thema: Onze christelijke houding tegenover mensen die kwaad doen

1. Boosheid zonder liefde

2. Behouden door liefde

3. Bewogenheid vanuit liefde

Zingen: Psalm 133:3

Dankgebed

Slotzang: Psalm 108:1

Zegen