Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Hieronder vindt u de liturgieën voor de aankomende diensten.

(Misschien wordt er ook door de ouderling een preek gelezen. En er wordt waarschijnlijk meer dan één liturgie vermeld.)


Liturgie zondag 9 december 2023


Morgendienst  9:30 ds. D. Van der Zwaag 

Binnenkomst kerkenraad

Vz. Psalm 138: 1 

Stil gebed

Mededelingen

Votum en Groet

Psalm 138: 3 en 4

De wet des Heeren

Tien geboden des Heeren: 9

Schriftlezing: Ruth 3: 1-18 

Gebed 

Psalm 80: 1 en 11

Verkondiging

Psalm 45: 7

Gebed

Collecte

Psalm 130: 3 (staande)

Zegen


Middagdienst 14:30 ds. D. van der Zwaag

Binnenkomst kerkenraad

Vz. Psalm 68: 10

Stil gebed

Mededelingen-Votum en Groet

Psalm 68: 16 en 17

Geloofsbelijdenis

Psalm 118: 7 

Schriftlezing Hebreën 1: 1-14

Catechismus 13: v/a 33 en 34

Gebed

Psalm 8: 1, 5 en 9

Verkondiging

Psalm 145: 2

Gebed

Collecte

Psalm 118: 13 en 14 (staande)

Zegen