Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.
Morgendienst


 


Voorzang Ps. 46: 1


Stil gebed


Mededelingen


Votum en groet


Zingen Ps. 81: 12 en 4


Wetslezing


Zingen Ps. 22: 11


Schriftlezing Daniël 6: 1-12; 17-25


Gebed


Zingen Ps. 76: 1, 2 en 5


Verkondiging


Zingen Gebed des Heeren: 3


Gebed


Dienst der offeranden


Zingen Ps. 146: 3


Zegen


 


Middagdienst:


 


Voorzang Ps. 27:3


Stil gebed


Mededelingen


Votum en Groet


Zingen Ps. 147: 1 en 6


Schriftlezing Handelingen 9: 1-15


Geloofsbelijdenis


Zingen Ps. 106: 3


Gebed


Zingen Ps. 86: 3, 4 en 6


Woordverkondiging


Zingen Ps. 103: 5


Gebed


Dienst der offeranden


Zingen Ps. 89: 8


Zegen