Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Hieronder vindt u de liturgieën voor de aankomende diensten.

(Misschien wordt er ook door de ouderling een preek gelezen. En er wordt waarschijnlijk meer dan één liturgie vermeld.)


Morgendienst

 

Voorzang                   psalm 42:1,3

Stil gebed

Mededelingen

Votum en groet

Zingen                        psalm 92:1

Wetslezing

Zingen                        psalm 147:10

Schriftlezing              Numeri 23:1-12

Gebed

Zingen                        psalm 46:1,4,6

Tekstafkondiging            Numeri 23:9b

Verkondiging                       

Zingen                        psalm 105:4,5

Gebed

Dienst der offeranden

*Zingen                      psalm 93:4

*Zegen

 

Middagdienst:

 

Voorzang                   psalm 34:1,2

Stil gebed

Mededelingen

Votum en groet

Zingen                        psalm 66:1,6

Schriftlezing              Mattheüs 7:1-6 en Galaten 6:1-10

Geloofsbelijdenis

Zingen                        psalm 36:2

Gebed

Zingen                        psalm 26:1,2,3

Tekstafkondiging            Mattheüs 7:1-5

Verkondiging

Zingen                        psalm 139:14

Gebed

Dienst der offeranden

*Zingen                      psalm 111:1,5

*Zegen