Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Hieronder vindt u de liturgieën voor de aankomende diensten.

(Misschien wordt er ook door de ouderling een preek gelezen. En er wordt waarschijnlijk meer dan één liturgie vermeld.)


Morgendienst


Binnenkomst kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)

Voorzang (zonder aankondiging) psalm 123: 1

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel)

Stil gebed (onder aan de kansel)

Mededelingen

Votum en groet

Zingen psalm 33: 7, 10

Wetslezing

Zingen psalm 6: 2

Schriftlezing Mattheus 5: 1-16

Gebed (+ voorbede en dankzegging)

Zingen psalm 43: 3, 5

Verkondiging

Zingen psalm 18: 8

Gebed

Dienst de offeranden

Zingen (staande) psalm 27:1, 7

ZegenMiddagdienst:


Binnenkomst kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)

Voorzang (zonder aankondiging) psalm 84: 2

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel)

Stil gebed (onder aan de kansel)

Mededelingen

Votum en groet

Zingen psalm 63: 1, 2

Schriftlezing Openbaring 3: 1- 6

Geloofsbelijdenis

Zingen psalm 138: 4

Gebed (+voorbede en dankzegging)

Zingen psalm 45: 7

Verkondiging

Zingen psalm 98: 3, 4

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen (staande) psalm 87: 1, 4, 5

Zegen