Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.
Liturgie: CGK Siegerswoude de Wilp
Liturgie: Zondag 2 augustus 2020


Morgendienst:

Ps. 143: 10

Ps 143: 11

Ps. 50: 5

Ps. 116: 10

Ps 42: 5

Schriftlezing: Psalm 50

Tekst : 14 en 15Middagdienst:

Zingen Psalm 139: 8

Schriftlezing: 2 Kronieken 16, 1-14 en Openbaring 5, 1-7

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 34: 1

Gebed ( + voorbede en dankzegging)

Zingen Psalm 34: 5

Woordverkondiging

Zingen Psalm 72: 7

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen (staande) Psalm 17: 4

Zegen

CONTACT US

Taeijewyk 1a

9248 SP Siegerswoude

 

e-mail

 

        

 

Tel: 0594-642369

Ons privacy statement

© All Rights Reserved FAH