Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.
Zondag 27 september 2020Orde van dienst in de Chr. Ger. Kerk van Siegerswoude-De Wilp

 

Binnenkomst Kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)

Voorzang --(zonder aankondiging)

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de preekstoel)

Stil gebed (onder aan de preekstoel)

Mededelingen

Votum en groet

Zingen Psalm 25:1

Wetslezing

Zingen Psalm 119:17

Schriftlezing Psalm 25

Gebed (+voorbede en dankzegging)

Zingen Psalm 25:2

Verkondiging Psalm 25:4,5

Zingen Psalm 25:6

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen Psalm 86:6 (staande)

Zegen
 

Middagdienst:

 

Binnenkomst Kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)

Voorzang --(zonder aankondiging)

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel)

Stil gebed (onder aan de kansel)

Mededelingen

Votum en Groet

Zingen Psalm 26:8

Schriftlezing Efeze 4:17-32

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 72:11

Gebed ( + voorbede en dankzegging)

Zingen Psalm 51:6

Woordverkondiging Efeze 4:20

Zingen Psalm 119:88

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen Psalm 56:6(staande)

Zegen

 

De Schriftlezing gebeurt vanuit de Statenvertaling.

Er wordt gezongen uit de Oude Berijming en de 12 gezangen.

 

CONTACT US

Taeijewyk 1a

9248 SP Siegerswoude

 

e-mail

 

        

 

Tel: 0594-642369

Ons privacy statement

© All Rights Reserved FAH