Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.

Morgendienst

  Binnenkomst Kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)
  Voorzang: Ps. 133: 1 en 3 (zonder aankondiging)
  (ouderling van dienst brengt voorganger naar de preekstoel)

Stil gebed (onder aan de preekstoel)

Mededelingen

Votum en groet

Zingen: Ps. 27: 3 en 4

Wetslezing

Zingen: Ps. 86: 6

Schriftlezing: Hooglied 5:2-16

Gebed (+voorbede en dankzegging)

Zingen: Ps. 63: 2 en 3

Verkondiging

Zingen: Ps. 45: 1

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen: Ps. 31: 17 en 19 (staande)

ZegenMiddagdienst:

 Binnenkomst Kerkenraad (voorganger neemt plaats in de ouderlingenbank)

Voorzang: Ps. 3: 2 en 3 (zonder aankondiging)

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel)

Stil gebed (onder aan de kansel)

Mededelingen

Votum en Groet

Zingen: Ps. 46: 1 en 6

Schriftlezing: Handelingen 16:9-25

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 33: 11

Gebed ( + voorbede en dankzegging)

Zingen: Ps. 118: 7 en 8

Woordverkondiging

Zingen: Ps. 42: 5

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen: Ps. 73: 13 (staande)

Zegen