Wie zijn wij

 

Wie zijn wij?

 

 

Wie zijn wij?

 

De Christelijke Gereformeerde kerk van Siegerswoude-de Wilp wil als gemeente van Jezus Christus, bewogen door Gods liefde, bouwen aan Zijn Koninkrijk. 

 

De visie die daaruit voortkomt is: Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.

 

Sinds 1960 heeft zij haar kerk aan de Taeijewyk 1a te Siegerswoude.

Voor die tijd was het een hervormde Evangelisatie voor de plaatsen Siegerswoude en de Wilp. Daarom heet de gemeente nog steeds Siegerswoude-de Wilp. Het ledental van de CGK is ca. 230 leden, verdeeld over alle leeftijden. De gemeenteleden wonen in Siegerswoude en de omliggende plaatsen. De gemeente behoort tot de Classis Leeuwarden en de Particuliere Synode van het Noorden en deze handeld vanuit de kerkorde. De kerk staat voor een laagdrempeligheid en alle mensen die geïntereseerd zijn en meer willen weten over het geloof zijn bij onze gemeente van harte welkom.

Voor meer geschiedenis van het onstaan van de CGK algemeen klik -hier-

Geschiedenis van de dominees binnen onze gemeente...

Wij zijn christen die:

 

-     van harte geloven in God;

 

-     graag met andere mensen van gedachten wisselen over geloven in God;

 

-     graag anderen op transparante wijze antwoord geven op vragen over geloven;

      gelovigen helpen een positief verschil te maken in hun omgeving;

      anderen helpen hun weg te zoeken naar God en naar een kerk.

      Belangrijk vinden we dat we door deze website meer willen vertellen over       

      geloven in God.

$00

$00